Jdi na obsah Jdi na menu
 


přestavba jezu na Nežárce v Hamru

Aktualizace k 1.12.2017 Dokumentační foto z v podstatě nesjízdného jezu na jez s rybím přechodem a vodáckou propustí . 

popis:

Na Nežárce v Hamru byl v  minulosti dřevokamenný jez pražského typu, umístněný cca 30 m níže než současný . S ohledem na špatný technický stav byl nahrazen dvoupolovým pevným jezem s středovým pilířem , který za běžných stavů plnil funkci ledolamu.  Podjezí bylo dle původního projektu z roku 1971 provedeno z těžkého kamenného záhozu ,který byl  správcem toku doplňován a tudíž jez byl nesjízdný pro riziko poškození lodě či případnému zranění posádky .Začátkem devadesátých let soukromí investoři vybudovali u jezu malou vodní elektrárnu, která ale nebyla uvedena do provozu. V současné době nový majitel MVE provedl její rekonstrukci a má zájem na jejím zprovoznění. V MVE jsou 4 Kaplanovy přímoproudé turbíny o celkové hltnosti 5,2 m3/s. Vydlážděný prostor se schody okolo elektrárny byl dosud využíván především vodáky k přenášení lodí. Na novém jezu byl vedle nové vzdouvací konstrukce vybudován rybí přechod podél pravého břehu (mezi dnešním jezem a budovou MVE) .Konstrukci rybího přechodu tvoří soustava kamenných přepážek a bazénů (tůněk) v betonovém žlabu .Podél levého břehu je vybudovaná sportovní propust o šířce 2 m s podélným sklonem dna 6%. Za běžného vodního stavu jí bude protékat cca 2,0 m3/s vody. Pro usměrnění proudící vody v propusti bude dno propusti osazeno gumovými zdrhly ve tvaru V s vrcholem proti vodě. Vtok i výtok sportovní propusti jsou nálevkovitě rozšířeny, aby bylo umožněno snadnější manévrování lodi při vplouvání a výjezdu do a z propusti.Mimo vodáckou sezónu (od poloviny září do poloviny května  ) bude propust trvale zahrazená dřevěným hrazením aby průtok potřebný pro funkci sportovní propusti mohl být využit pro potřebu výroby elektrické energie v přilehlé MVE . Na břehu u propusti jsou zřízena jednoramenná kamenná schodiště pro výstup jednotlivců na břeh. Obě schodiště jsou propojena pochůznou plošinou šířky 1,20 m s kamennou dlažbou po celé jeho ploše nad úrovní hladiny stálého nadržení a podél sportovní propusti do podjezí. Tato plošina umožňuje bezpečné převedení lodi přes jez tzv. koníčkováním. Součástí sportovní propusti bude také označení vtoku do propusti a směrové ukazatele. Konstrukce pevného jezu je navržena pultového tvaru, se zaoblenou přelivnou hranou zhotovenou po celé šířce z korunových kamenů, na kterou navazuje přelivná plocha ve sklonu 1:5, a s odrazovým můstkem provedený z odtrhových kamenů po celé jeho šířce. Přelivná plocha je navržena z kamenné dlažby do betonu tl. 30cm. Konstrukce je navržena tak, aby se při běžných průtocích tvořil vodní skok s povrchovým režimem, kdy se zpětný válec vodního skoku tvoří u dna.Záchytný systém pro vodáky je umístěn v prostoru navrhované rampy na levém břehu, a to jak v nadjezí, tak i v podjezí. Jde zejména o vázací oka, vrhací záchranný kruh,osazení výstražných cedulí „POZOR JEZ“ a informačního panelu na konci rampy. Taktéž v lících břehových hran na obou březích jsou navrženy záchytné systémy pro vodáky – vázací oka, pro případ použití při vyšších vodních stavech - v podjezí pro průtok cca Q5 na levém břehu na pro průtok cca Q1 na pravém břeh .

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Jez na Nežárce v Hamru

(Jirka, 22. 1. 2018 3:56)

Já bych stavbu jezu určitě nechválil. Projektant navrhl retardéry úplně obráceně.Poženou vodu do stran, na boky propusti a to je úplně špatně.
Uprostřed se udržet bude nemožné a hlavně tam nebude voda.

Re: Jez na Nežárce v Hamru

(žralok, 22. 1. 2018 8:32)

sjížděním jsem nic špatného nepozoroval a stavěla to firma , která se vodníma stavbama zabývá dlouho , tak se mi nezdá , že by bylo něco špatně .

Re: Jez na Nežárce v Hamru

(HH, 26. 1. 2018 13:44)

Já bych naopak chválil. Voda odvedená do strany narazí na kozu a vrátí se zpět, utéct nemá kam. Věř mi - a nebo ještě lépe běž si to vyzkoušet. Takhle je to řešeno i na řadě jiných míst. Tady je opravdu zřetelná snaha něco pro vodáky udělat. A docela fundovaně, ne jako v Ostravě, kde "ostravské vodácké stezky" a jízky s propustmi projektoval někdo, kdo asi živého vodáka v životě neviděl, natožpak že by sám někdy držel pádlo v ruce.