Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seznam vydaných Knih  seřazených podle roku vydání

( knihy mnou vlastněné jsou podtržené a modrým písmem )

K vytvoření seznamu vodáckých knih dopomohly z  největší části podklady a sbírka Jana Gazdy  email:  JGazda@seznam.cz.

Z Prahy do Svatojanských proudů: Příruční knížka pro cestující a výletníky / TURNOVSKÝ / Praha: J.Otta 1888

rok 1900

Vltava / Chalupný / 1914 / cestopis sjíždění řeky na  voru

Z dalekých krajin / Kořonský / nakl. A.Storch syn 1919 /3 vydání / 173 str./ cestopis

Plování a vodní sporty / Reiss / YMCATISK Praha  1920

Vodní skauting / Hlavní stan vodních skautů 1921

Splavnění Svat.proudů a hor. Vltavy / Straka / 1923 / voroplavba

Plavba po řece Rio-Gil / Špinka Praha 1924

Vltava /Chalupný / II. vydání 1925 / 246str. / cestopis sjíždění řeky na voru

Vývoj kanoistiky a dějiny vodní turistiky v Československu / Smotlacha / Praha 1925

Vodní turistika / Kalibera / nakl.VáclavPetr 1926 / 111str. / liter .podání

Kilometráž českých řek / Gossl / 1926 ? / 16 str./ kilometráž

Svatojanské proudy a Posázavská stezka / Nakladatelské družstvo Máje 1926

Vodní sporty 1926-34 / časopis

Z dalekých krajin / Kořenský / nakl. A. Storch a syn Praha 1927 / 3.vydání / 173 str./ cestopis

Na vodní turu / Vlček / 1927 ? / 59 str./ liter. podání

V kanoích napříč evropou / Wála / ČS grafická unie 1928

Stavba lodí pro VT - kajaky / Laciný / Brno 1928 / 73 str. / návod

Vodní turistika / Mikulášok / 1928 / 80 str./ návod

Tři muži ve člunu / Jerome Klapka Jerome / nakl.Alois Srdce 1929 / II.Vyd./ 190str.

Vodáctví / Bdui / 1929 / 74 str. / liter. podání

Stavba lodí pro VT 2 - kanoe / Laciný / nakl.Šolc a Šimáček 1929 / 96 str. / návod

V.K.Blesk 1879-1929 / Polák / v Praze 1929 / 150str./ jubileum

Kanoí napříč Evropou / Wala / 1929 / 188str. / cestopis

Sport a camping / Eiselt / 1929 / 73str. / liter. podání

rok 1930

Vltavský sport / Kubíček,Štefka / 1930 / 98str. / řád zákon

Yachetní sport-kanoe-vodní tur. / Kubíček, Štefka /  Zemědělské knihkupectví 1931 / 107str. / liter.podání

Vodní tura z Č.Budějovic do Prahy / Mašek,Rossler-Oř. / 1932 / 15str. / řád zákon

Navodu a za sportem / Průcha a kol ./ 1934 / 96str. / liter.podání

Kanoe a kajak 1934-39 / časopis

Vody / Chalupný / tiskárna Politika 1935 / 133str. / liter.podání

Vývoj a dějiny kanoist.a VT v ČSR / Smotlacha / 1935 / 32str. / dějiny

Vltava jižně od Prahy / Praha: Nakladatelství Jindřich Plichta 1935

Kanoe a kajak / Rus-Syrovátka / Nakl.nové telesné výchovy 1935 / 150str. / liter. podání

V kanoích napříč evropou / Wála / ČS grafická unie 1935

V.S. putuje za sluncem / Wala / 1936 / 275str. / cestopis

Kilometráž českých řek / Teklý / 1936 / 112str. / kilometráž

Vodní sporty v obraze / Krupsky / E. Beaufort, Praha 1937 / 45 str.

Stati o vodní turistice / Wála / Praha 1937

Vltava od Ferchenhaidu až k Mělníku / Teklý a kol./ 1938 / 25str. / kilometráž

VLTAVA  Mapa pro vodní turistiku / Voj. Zeměpisný ústav / 1938

Skauting na vodě / Novák a kol / 1938

Digi digi dou dou ,Vyprávění o Lužnici / Peřina / 1939 / cestopis

rok 1940

Vodáci ahoj ! / Vosátka / 1940 / 130str. / liter.podání

Podrobná mapa Vltavy 1940 Český klub kanoistů

Veslo a pádlo / Feige / Český veslařský klub 1940 / 100 str.

Pět roků na vodě / Ota Soukup / 1941

Střední Povltaví: východní část / Dostál / Praha: Knihkupectví Klubu českých turistů 1941

Orlí křídla a brezová kanoe / Soldán / nakl.Doležal 1941 / 168 str.

Vodní sporty v obraze II vydání / Krupsky / E. Beaufort, Praha 1941 / 48 str.

Vodáci od sedmi stříbrných jezer / Kovář /nakl.I.L.Kober  Praha 1941 / 149str.

Jezero na Vysočině / Čemus / nakl.O.Šeba 1942

Sjížděl jsem dravé řeky III.vyd. / Rittlinger / 1942 / 175str. / cestopis / Orbis / K 40,váz.K 55

Voda-kajak-stan III.vyd. / Rittlinger / Orbis 1944 / 188str. / cestopis / 60 K (brož. i váz.)

Vodní skauting / Cabu / Brno 1945

Zápisník vodního skauta / vodní skauti 1945

Vodáci-Tábor vodáků / Fišer / Rebcovo nakl v Praze 1946 /179str./100 kčs

Kanoistická a kajakářská ročenka 1946 / 28str

Kanoistická a kajakářská ročenka 1947 / 40str

Vodní čtyřka / Jelínek  / Česká grafická unie 1947 / 120str. / román / 66 Kčs

Kajakáři a kanoisté-vod.příručka / Zizius / 1947 / 97str. / liter.podání / 55 Kčs

Kilometráž českých řek / Teklý / 1947 / 104str. / kilometráž / 72 Kčs

Kanoe a kajak  obnovené vydání  1947-48 / časopis

Vodáci ahoj ! / Vosátka / Praha 1947 255str. / liter. podání / 84 Kčs

Orlí křídla a brezová kanoe / Čepelák / nakl.Hořovice 1947 / 100 Kčs

Postavme si kajak a Pramicu / Perejník / V Žilině 1948

Kanoistická a kajakářská ročenka 1948 / 43str.

Rukověť plavby 1938-1948 / 1948

Amatér a vodní turistika / Jírů / 1948 / 23str. / fotografie

Cvičení vodní / Jirsák,Šíma / 1948 / 63str. / skripta

Pramice bra Fíždi / Fížďa / 5. oddíl roverů 1949

Lodní sporty 1949-58 / časopis

rok 1950

Naše vody / Vopat / Orbis Praha 1950 / obrazová publ. / 133 Kčs

Amatérská stavba kanoí a kajaků / Holeček / kanist. ústř. ČOS 1951

Pravidla kanoistiky / kolektiv / 1953 / 63str. / pravidla

Slovenské rieky/ Kállay/Severoslovenské tačiarne n.p.Martin 1953 / obrazová publ. / 42,60 Kč /137str

Kanoistika / Brzák a kol. / STN Praha1954 / 211str. / 20,30 Kčs

Českoslovenští kanoisté v Maconu 1954 / stud. mat pro cvičitele a trenery vodáckého sportu / Vacek /SVTVS Praha 1955

Čtvrť století v čele vodáků / Karlík / STN 1955 / 178str. / životopis

Vodní turistika / Teklý / STN 1955 / 100str. / 16,30 Kčs

Kilometráž českých řek III.vyd. / Teklý / státní těl.nakl. 1955 / 204str. / kilometráž / 12,50 kčs 

Vodácká mapa Vltavy / Vorel,Anders / Ústřední správa geodesie1955 / 72str. / mapa / 15 Kčs

Slovenské rieky/ Kállay/Severoslovenské tačiarne n.p.Martin 1955 / obrazová publ. / 42,60 Kčs

Turistika / Wala / 1955 / 80str. / skripta

Veslování / John / STN 1955 / 130str. / 10,80 Kč

Na třech řekách / Peřina / Mladá fronta 1956 / 312str.

Pravidla kanoistiky / Šulc a kol. / STN Praha 1956 / 60str. / pravidla

Vodní slalom / Šulc / Praha 1956 / 171str. / skripta / 14,10 Kčs

Kilometráž morav. a slov. riek / Teklý / Severoslovenske tlačiarne1956 / 229 str. / 7,60 Kč

Čierný a biely Váh / Staněk / 1956 ? /

Směrnice 2.braného vodáckého maratonu Dolu Váhom na rok 1956 / Svazarm Žilina 1956

Stavba kanoí a kajaků / Brzák a kol. / Sport. a tur. nakl. 1956 / 135str. / 8,02Kčs / návod

Plátěná osada / Ferdinand Bučina / SNDK Praha 1956 / 162 str. / 25 Kčs / P fotky a zmíňka o ježdění na maňáscích

Na řeku... ! / Sitenský / sport. a tur. nakl. Praha 1957 / obraz.pub. / 43,50 Kčs

Vodácká a rybářská mapa Lužnice / Říha,Teklý / Ústř.správa geodesie 1957 / 57str. / mapa / 8 kčs

Dobrodružství na bezejmené řece / Pašek / Mladá fronta 1957 /206str./ 18,90 kčs

Vodácké cesty , pomocné učebné texty / MŠK / Praha 1957

Nebojte se táboření / Kučera / Sport. a tur. nakl. Praha 1957 / 91str.

Kajak papírák / Sedláček / ÚV ČSM Praha 1958

Pojeďte s námi na vodu ! / Vorel / 1958 / 75str. /

Vodná turistika na Hrone / Zajac a kol. / šport Bratislava 1958 / 124str. / kilometráž / 15,50 Kčs

Opravy tur.lodí a vodácké výstroje / Jandák a kol. / STN 1958 / 119str. / 5.50Kčs /návod

Kanoistika / Vambera / 1958 / skripta

Základy veslování / Čepelák / STN 1958

Plavci na Sázavě / Morávek / Československý spisovatel 1958 / 18Kčs / 350str.

Vodácka a rybárska mapa Hrona / ? / spáva geodézie na Slovensku 1959 / mapa 8 kčs

S pádlem na vodu / Řepa / Sport.a tur. nakl. 1959 / 192str./ liter. podání / 18 kčs

Velká plavba / Šolc / STN 1959 / 178str./ román / 11,90

Povodí střední Svratky / Přidal , Hobl / STNP 1959 / 148 str.

Závodní kanoistika / Čech a kol. / STN 1959 / 207str./ skripta

Vodná turistika / Kubiš, Zajac / 1959 / 191str./ skripta

Horní Posázaví / Doubek a kol./ Praha 1959 / 138str, / 7,60 Kčs

Zkušenosti z mistroství světa v kanoistice Praha 1958 / kol. autorů / STN Praha 1959

Polyesterové skelné lamináty / ŠTERNSCHUSS a kol./ Praha: Státní nalk. technické literatury 1959

Vodní sporty 1959-82 časopis

rok 1960

Putování mladých vodáků-Horní Ohře / Fajtl,Jonáš / 1960 /

Mistrovství ČSSR 1960 braného vodáctví na pramičkách V. Brod- Č.Budějovice  / Prášil / Svazarm Č.B. 1960

Od Ženevy k Ženevě a jak dál v ČS vodním slalomu - určeno pro cvičitele ,trenery závodníky a dobrovolné pracovníky tělovýchovného hnutí / Knap / STN Praha 1960

Vodácká a rybářská mapa Vltavy / Říha,Teklý / Úsrř.správa geodesie 1960 / 80str. / mapa / 15 kčs

Vodácka a rybárska mapa Hrona / Ponec / 1960

Letní putování mladých vod. Otava / Preiniger / 1960 ? / 28str. / kilometráž

Letní putování mlad.vod.Dolní Ohře / Preiniger / 1960 / 12str. / kilometráž

Vodná turistika na Hornáde a Hnilci / Zajac,Kubiš,Havlík / 1960

Putování mladých vodáků- Plzeňské řeky / Kuttan / 1961

Tam, kde ryby plují nad vesnicemi / Michal / Krajské nakl.ČB 1961 / 73str.

Pravidla kanoistiky . Splatností od 1.1.1961 do 31.12.1965 / kol. autorů / STN Praha 1961

Vodní slalom - kanoistika na přírodních vodách / Šulc / STN Praha 1961

Mužstvo na palubu / Neuman / SNDK Práce1961/ 245str. / 11,60 Kčs

Stavba kanoí a kajaků-II. vydání / Brzák,Laštovka,Teklý / ÚV ČSTV 1961 / 135str./ návod / 8 kčs

Vodní slalom-II.vydání / Šulc / Praha 1961 / 273str. / skripta 19,70 kčs

Vodácká a rybářská mapa Lužnice / Říha,Teklý / 1961 / 57str. / mapa

Kanoistika-příručka tren.III.tř. / Čech,Šulc,Vacek / 1961 / 198str. / skripta

Kanoistika-příručka rozhodčích / kol.autorů / 1961 / 166str. / skripta

Letní putování mlad. vodáků Lužnice / Rejžek , Jandák  / 1961

Letní putování mladých vodáků. Berounka, Střela / / KUTTAN / Praha: Sportovní a turistické nakl. 1961

Pravidla kanoistiky / kol. autorů / STN 1961 /

Vodácký průvodce ČSSR I./ Novák a kol. / ÚV ČSTV 1961 / 204str./ kilometráž / 17 Kčs

Vodácký průvodce ČSSR 2-8 / Novák a kol. / ÚV ČSTV 1961 / 204 str. Kilometráž  / 17 Kčs

Vltavská kaskáda / Hašková / Praha 1961 / 152str. / 4,65 Kčs

Vodácká a rybářská mapa Ohře / Novák,Říha / 1962 / 80str. / mapa

Povodí Berounky a Ohře s přítoky / NOVÁK / Praha: Sportovní a turistické nakl. vydavatelství ÚV ČSTV 1962

Kanoe na rieke / Neuman / Mladé léta Bratislava 1962

Jízda na pramici / Grossinger / Naše Vojsko 1962 / skripta / 9,50 Kčs

Vodní turistika / Soukup / Sport. a tur. nakl. 1962 / 156str./ liter.podání / 16,50

Letní putování mlad. vod. / Kuttan / 1962

Jak si postavím maňásek,kajak a OP / Oppl / Mladá fronta 1962 / 167str./ návod

Mládí na řece / Bílek,Pražák / 1962 / 138str. / liter.podání

Lipno – statut – Děták – 1962

Prielom Hornádu / Halaša / Osveta 1962

Vodácký průvodce ČSSR II / Novák a kol. / 1962 / 173str. / kilometráž / 14,90 Kčs

Kanoistika -určeno pro posl. fak ČVUT / kol. autorů /  SNTL Praha 1962

Dobří lidé nerezivějí / Rabenseifner / STN 1962 / 267str. / 15,80 Kčs / román

Řeka na dně jezera / Peřina / stát. nakl.dětské knihy 1963 / 18,50

Kanoistika: Příručka pro školení trenerů 2.tř. / Kutová / STN 1963

Kanoistika-Příručka pro školení trenérů III.Tř./ Kutová / ČSTV Praha 1963

Skripta kanoistiky Určeno pro posl.fak.ITVS a ITVŠ / Vambera / SPN 1963

Vodní sporty, svázaný ročník časopisů / 1963

Vodní sporty, svázaný ročník časopisů / 1964

Střední Povltaví / RIEDL a kol. / Praha: Sportovní a turistické nakladatelství 1964

Dravé řeky-vod.toulky po Kavkaze / Malík,Samohýl / Svět sovětů 1964 / 260str. / cestopis / 32 Kčs

Vltava / Plicka / Orbis Praha 1965 / 65 kč / 264 str. / fotopublikace

X.jub.VTJZ na Sázavě 30.5.1965 / kol.autorů / 1965 / jubileum

Metodický dopis . Rok 1965 č.1(3) , Plánování sport. treninku v kanoistice / Vacek / STN 1965

Jednotný treninnkový systém v kanoistice 1.část . Kuty / STN 1965

Letní putování mladých vodáků-Labe dol. / Draxl,Srba,Berka / 1965 / 62str. / kilometráž

Vodácký průvodce ČSSR III. / Novák,Lášek / ÚV ČSTV 1965 / 275str. / kilometráž / 21,50 kčs

Vodní sporty, svázaný ročník časopisů / 1965

Vodní sporty, svázaný ročník časopisů / 1966

Vodácký průvodce ČSSR IV. / Pokorný / 1966 / 236str. / kilometráž

Řeky jiznich Cech - Vltava, 1966

Kanoistika Mládeže / Kutová a kol. / 1966 / 174str./ skripta

K některým otázkám techniky jízdy na kajaku a kanoi / Kudrna STN 1966

Pravidla kanoistiky:Platná od 1.1.1966/ STN 1966

Psychologická příprava v kanoistice / kol. autorů / STN 1966

Povodí Dyjsko-svratecké / POKORNÝ / Praha: Sportovní a turistické nakl. vydavatelství ÚV ČSTV 1966

Tři muži ve člunu - Jerome klapka Jerome 1966 / 180str./ 18 kčs

Vodácká a rybářská mapa Lužnice/Kart.nakl 1967 / 8 Kčs

Řeky jižních Čech-Otava / Novák / 1967 / 1 / mapa

Vodní sporty, svázaný ročník časopisů / 1967

Vodní sporty, svázaný ročník časopisů / 1968

Nenechte je utonout ! / Řepa / 1968 /

75 let pod plachtami / ČYK / 1968 / 88str./ jubileum

Letní putování mlad.vodáků-Vltava h. úsek / Teklý,Berka / 1968 / 46str. / kilometráž


rok 1970

Československé řeky- kilometráž / Jandák, Dostál / Praha 1970 / 361str./ kilometráž / 16 kčs

Jezero na Vysočině / Čemus / nakl.Růže Č.B. 1970

 Vltava Karel Plicka 1970 / Orbis Praha / fotopublikace

Dovolená na vodě / Řepa, Teklý / Práce 1971 / 224str. / liter.podání / 20 kč

Pravidla kanoistiky:Platná od 1.1.1971 / Šulc / Olympia Praha 1971

1 Československá kanoistická expedice do Himálaje / Vašek / Služby Ostravy 1972

Prázdniny na vodě / Vlček / Naše vojsko 1972 / 196str./ liter.podání / 17 kčs

Tři muži ve člunu / Jerome Klapka Jerome /Odeon 1972 /  341str./24 Kčs

Co a jak s polyesterovými skelnými lamináty / Rejman / 1972 / 94str./ 12 Kčs / P návod

Vodní turistika-cvičitel II.tř. / Bělská a kol. / 1973 / 173str. / skripta

Vodácká a rybářská mapa Dunaja / Došek / 1973 / 2 / mapa

Rozdělení Čs. a někt. zahraničních toků dle obtížnosti / Čs.svaz turistiky / 1973

Na sobotu a na neděli / Na sobotu a na neděli / 1973

Vodácká a rybářská mapa Vltavy / Kohoutak a kol. / 1974 / 96str./ mapa

Psáno pádlem na vodu / Šulc H. / 1974 / 73str. / skripta

Pojďte s námi na vodu / kol.autorů / 1975 / 16str.

Vodní turistika / Štemprok a kol. / Olympia 1975 / 252str. / liter. podání / 18 kčs

Kde příroda vládne-5 výprav do Asie / Štěrba / 1975 / 288str./ cestopis

Vládci peřejí a čtyři další obrázkové příběhy / Štíplová / Orbis Praha 1975

Himaláj 1975 / Štětina / 1976 / 22str. / kilometráž

Pokyny pro vyhlašování prvosjezdů / Kohoutek / 1976 / 2str. / pravidla

Sedmička / Zapletal / Olympia 1976

Vodní turistika / Kudeš a kol ./ 1977 / 44str./

Statut Lužnice a Nežárky / kol. autorů / 1977 / 1str. / pravidla

Pravidla a soutěžní řád kanoistiky : Platná od 1.1.1977 / Šulc / Olympia 1977 / 8 Kčs /118str./P pravidla

Sborník prvosjezdů ve VT- I. / Kohoutek,Houser / 1978 / 26str./ prvosjezdy

Stavba, údržba a opravy lodí / ZIZIUS a kol./Praha: SNTL 1978

V peřejích pod Everestem / Bobák,Klečka / Olympia Praha 1978 / 149str. / cestopis / 21 kčs

Československé řeky- kilometráž / Kohoutek a kol . / Olympia 1978 / 343str. / kilometráž / 35 kčs ( 2 ks druhá 311str./33 kčs )

Vod.tur.akce Mongolsko 78 / Záruba a kol. / 1978 / 25str. / Fotgrafie

Vodácká a rybářská mapa Dunaja II. / Došek / 1978 / 2str. / mapa

S Matyldou po Indu / Štětina / 1979 / 256str. / P cestopis

Hranaté medaile / Polesná / Jihočeské nakl. 1979 / 343str. / 34 Kčs / životopis

Vodohospodářský rozvoj a výstavba / 1979 / 224 str. / Chlum

V dunajské deltě / Štěrba / 1979 / Panorama Praha 192str. / cestopis / 26 kčs

 rok 1980

25 let VTJZ Týnec-Pikovice / Jírů,Puchynger,Škvor / 1980 / 40str. / jubileum

Amatérská výroba laminátových kánoí a kajaků / K.Štermprok/Olympia 1980 / 127str. / návod /11 kčs

Vltava / Merkur Praha 1980 / mapa

Vodní turistika / Škranc a kol. / 1980 / 159str./ skripta

Zmizelá Vltava – Čáka 1980 / 336 str.
 
Povodí Berounky / Podzimek / 1980 / 168str.
Vodní turistika. Učební text pro cvičitele III. třídy / Praha: Olympia /

Pravidla a sout.řád kanoistiky / Procházka / 1981 / 155str. / pravidla

30 let oddílu nanoistiky TJ VCHZ Pardubice / 1981 /34str.

Branně vodácký výcvik / Zdechovský / Praha 1981 / 156str. / bezplatně

Kanoistika , Sborník specializovaných překladů / Mann / Olympia 1981

Odznak odbornosti PO SSM - Vodák / Hrubý / 1981

Jedeme na vodu / Pulec / 1982 / 39str. / liter.podání

Jarní vodácké poutě-Úpa,Metuje / 1982 / 20str. / liter.podání

30.let odd.kanoistiky TJ Motorlet / Hladký a kol. /  1982 / 48str. / jubileum

Od oceánu k oblakům / Hillary / Mladá fronta1982 / 259str. / cestopis / 30 Kčs

Kanoistika-slalom a sjezd / Skolil a kol. / 1982 / 163str. / skripta

Vodák-odznak odbornosti / Hrubý / 1982 / 183str./ pravidla /8kčs

70.výročí založení org.kan.v ČSSR / Kohoutek a kol. / 1982 / 206str. / jubileum

Sborník prvosjezdů ve VT-II / Kohoutek,Houser / 1982 / 59str. / prvosjezdy

Posázaví - Doležalovi / 1982 / 180str./ 90 Kčs

Kanoistika , slalom a sjezd na divoké vodě pro trenery 3 a 2 tř. / Olympia Praha 1982

Kanoistika a vodní turistika / Doležal a kol. / 1983 / 92str. / skipta

S Matyldou po Indu-II.vydání / Štětina / 1983 / 259str. / cestopis

VTJZ Otava / Mlynařík a kol. / 1983 ? / jubileum

Divoká Orlice 1983 20.roč.štítu m.Týniště n/Orl. / Musil / 1983 / 37str. / jubileum

15 let VTJZ mládeže na Sázavě / Puchynger a kol./ 1983 / 8str. / jubileum

Vodní turistika II.vydání / Štemprok a kol. /Olympia 1983/ 221str. / liter.podání / 17 kčs

Metodik turistiky / ČSTV 1983 / 65str. / rozdělení toků podle obtížnosti

Rozdělení vodních toků dle obtížnosti / Davídek / 1983 / 66str. / pravidla

Pádlování,veslování,vodní turistika 12x12 /ČSTV 1983

Športy a turistika na vode / Zajac / 1983 / 262str. / skripta

Jugoslávské hory a řeky VHT Lysná 1983

Kilometráž evropských řek / Jančar,Kolínský,Šup / 1984 / 345str. / kilometráž

Povodí Odry / Ženatý / Ostrava 1984 / 105 str.

Vodní toky a nádrže / Vlček / 1984 / 315str. / 60 Kčs

Vodní slalom a sjezd-žactvo / Kratichvíl a kol. / 1984 / 158str. / skripta

Zájmové kroužky vodácké / UDPAM 1984 / 103str.

Do světa po velkých řekách.Labe,Vltava,Odra/ ŠVARC kol./Praha: Nakl. dopravy a spojů / 1984

30 rokov TID 1956-1985 / Zvaz turistiky ČZTV / 1985 /  36str. / jubileum

Pravidla kanoistiky / Šulc a kol. / 1985 / 110str. / Pravidla

Záchrana ve vodní turistice / Mlynařík a kol. / 1985 / 35str. / záchrana

Sborník prvosjezdů ve VT-III. / Kohoutek,Houser / 1985 / 65str. / prvosjezdy

VTJZ Teplá / Košina a kol. / 1985 / 16str. / jubileum

Kanoistika / Novotný / Sportpropag 1986

Obdoba časopis Vodazník v letech asi 1985-1990

Já jsem plavec od vody / Scheufler,Šolc / 1986 / 158str. / voroplavba

Slávia Univerzita Košice VTodd.72/86 / kol.autorů / 1986 / 32str. / jubileum

60.výročí TJ Kotva Braník / kol.autorů / 1986 / 64str. / jubileum

50.výročí kanoistiky v Pardubicích / Kopecký a kol. / 1986 / 48str. / jubileum

Povodí Vltavy / 1986 / 79str.

Putovní tábory /Teorie a praxe v pionýr.táborech - puťáky / Nejedlý / 1986

Od pramenu k oceánu / Štěrba,Štětina / Panorama1986 / 239str. / cestopis 39Kčs

Vodácká mapa Lužnice/F.Kohoutek,M.Houser/Geodetický podnik Praha1986/14 Kčs

Sborník prvosjezdů ve VT IV. / Kohoutek,Houser / 1987 / 48str. / prvosjezdy

Proč bychom se netopili II. vydání / Šmíd / Olympia 1987 / 197str. / 11Kčs / P román

Československé řeky- kilometráž II / Kohoutek a kol. / Olympia 1987 / 311str. / kilometráž / 33 Kčs

Vodácká mapa Lužnice / Kohoutek,Houser / 1987 / 42str. / mapa

Vodácká a rybárska mapa Dunaja III. / Došek / 1987 / 2str. / mapa

Odznak odbornosti Vodák / Martin Hrubý / 1987

Vodná turistika 1987 / Martiš,Gál a kol. / VZT SÚV ČSZTV 1987 / 82str. / liter.podání

Silová příprava vodních slalomářů / Ouředník / 1987 / 52str. / skripta

Adresář oddílů Vodní turistiky / ČÚV ČSTV 1987 / 27str /

K 30. výročí kanoistiky v Ostrožské Nové Vsi 1957-1987 / Družstevní oddíl kanoistiky 1987

Napříč Prahou / Basch a kol. / 1988 / 21str. / jubileum

Rytíř na kajaku / Janka / Albatros 1988

Vodazník 0 / Jančar Vojta / TJ KOTVA Braník 1988 / 20str. / časopis

Vodná turistika / Michaláč /  VZT SÚV ČSZTV 1988 / 108str. / liter.podání

VTJZ-pravidla a zásady organizace / Puchynger / 1988 / 30str. / pravidla

ČSN 01 08 25-turistické značení / 1988 / řád

Vodácké turistické jízdy zdatnosti (pravidla a zásady organizace) / Svaz turistiky ÚV ČSTV 1988

Svět vodních cest / Kubec / Nakl.dopravy a spojů 1988 /

Stan, batoh, busola…/ ČERVINKA, Jiří / Praha: Mladá fronta 1988

Po vlnách Dunaje z Bratislavy do Dunaújvárosu /Vykůryl / SÚV ZSM 1988 / 49str.

 Italské řeky ,  Bavorsko - to vše Klub přátel Vodazníku v letech 1989-1992 cca

Slávia Univerzita Košice: vodnoturistický oddiel 1972 – 1986 / 1989

Vývojové tendence v organizované vodní turistice v letech 1984 – 1988 / STÁREK / Diplomka z UK 1989

Děti na vodě / Bernardinová / Albatros 1989 / 16 Kčs

Vodná turistika / komisie VT 1989 / 94str. /

Vodazník 1-4 / Jančar Vojta / TJ KOTVA Braník 1989 / 20str. / časopis


Záchrana ve vodní turistice/ČÚV ČSTV,svaz turistiky 1989

Vodní turistika pro cvičitele III.tř. / Olympia Praha 1989 / 155str. / 16,50 Kčs

rok 1990

Trenér kanoistiky - slalomu / Pultera / Sportpropag Praha 1990

Sborník prvosjezdů ve VT 5 / 1990

Vodazník 1-4 / Jančar Vojta / TJ KOTVA Braník 1990 / 20str. / časopis

Historie kanoistiky , jachtingu a windsurfingu / Kodeš / SPN Praha 1990

Pravidla kanoistiky na divokých vodách platná od 1.1.1990 / Šulc / SPN Praha 1990

Trener kanoistiky – slalomu / Pultera / Sportpropag Praha 1990

Československé řeky - kilometráž / Kohoutek / Olympia Praha 1990 / 364 str. / 33 Kčs

Jedeme na vodu/O.Špaček,V.Mrzena,Z.Vít/Mladá fronta1990/16 kč

Rakouské řeky ve zkratce .../ Nezávislý klub přátel Vodazníku 1990 / kilometráž

Německé  řeky I /Nezávislý klub přátel Vodazníku 1990 / 72str. / kilometráž

Řeka Jugoslavie /Nezávislý klub přátel Vodazníku 1990 / 91str. / kilometráž

Italské řeky / Nezávislý klub přátel Vodazníku 1990

Lužnice vodácká mapa/F.Kohoutek,M.Houser/Kartografie Praha1991/19 Kčs

Vodácká mapa ČSFR/Kartografie Praha1991/34 Kčs/mapa

Vodazník 2 / Jančar Vojta / TJ KOTVA Braník 1991 / 20str. / časopis

Rekreační plavidla ( stavba ,opravy a plavba ) / Zizius,Oppl / SNTL 1991

Základy kanoistiky a vodní turistiky / Doležal / Karolinum 1991

Vodácká mapa Ohře / Agentura LAMB Liberec 1991

Od oceánu k oblakům / HILLARY / Praha: Mladá fronta 1992

Sjezdy extremních toků / Kolínský / Praha 1991

Povodí Vltavy / kol.autorů / 1992

Výuka eskymáckých obratů na kajaku / ročenka vodního slalomu ŠKF Praha 1992

Vodná turistika mládeže / FRANKO / Bratislava: Klub slovenských turistov 1992

 

Putování po kanadských řekách / Štěrbovi / Shangrila 1992 / 180str.

Kanada divočinou sederu / Šimánek,Šebesta/CountryPLUS H.K.1993 / 181str.

KRK vycházel asi od roku 1993(4) do roku 2008 / časopis

90 let kanoistiky v Českých zemích ČSK 1993

 

Záchrana na divoké vodě / ČSK a Vodácká škola Kotva Braník 1993

Hoši na řece/Jaroslav Novák/Leprez1993/58 Kč

Vltava- vodácký průvodce / Eklová / Východočeská tiskárna Pardubice 1994 / 56str./55 Kč

Když na vodu tak bezpečně / Kolínský / S.E.N.1994 /11str.

Kanoe Raft Kajak č.4 / Jíří Mrkos / KLETR PLZEŇ.1994 /časopis 15str.

Na kánoi napříč Aljaškou  Yukon solo / Dohnal /  1994(1. vydání)

Kanoe Raft Kajak č.2,4,5, / Jíří Mrkos / KLETR PLZEŇ.1995 /časopis 15str.

Otava vodácká mapa/I.Novák/P.F.ART1995/

Vodácká abeceda / Jahodová / nakl.Dita 1995/151 str.

Pádlem k Amazonce / Starkell / Expres tiskárna Pasler 1996 / 313str.

Kanoe Raft Kajak č.1-6 / Jíří Mrkos / KLETR PLZEŇ.1996 /časopis 15str.

Berounka Plzeň - Braník / Novák / SCHOCart 1996 / kilometráž

Zmizelá Vltava / Čáka / 1996

Vodácký průvodce Vltava/I.Novák/SHOCart 1996/

Vodácká mapa Otava/I.Novák/P.F.ART a SHOCart1996/

Prvosjezdy divokých řek světa/C. O´Connor a J. Lazenby/Fontána 1996/178 Kč / P

Mušketýři v peřejích/Václav Cibulka/Leprez 1996 / P / 149str

Pravidla kanoistiky na divokých vodách / ČSKDV / Praha 1997

Kanoe Raft Kajak č.1-7 / Jíří Mrkos / KLETR PLZEŇ.1997 /časopis 15str.

Vodácký průvodce Sázava/I.Novák/SHOCart 1997/

Proč bychom se netopili aneb .../Z.Šmíd/Olympia1997/111 Kč

Vodní sporty-průvodce pro mladé vodáky/Hugh MCmanners/Ikar 1997/

Kluk,co prodal medaile Lukáš Pollert/Vladislav Kučík/Votobia 1997/109 kč(s)

Ohře Cheb - Nechranice / SCHOCart 1997 / kilometráž

Z deníku kapitána : vodácký oddíl od jara do zimy / Vosátka / Leprez 1997

Pádlem k Arktide / Don Starkel /expres tiskárna Pasler 1997/ 292str.

Základy kanoistiky / Kračmar / Karolinum Praha 1998

O horách, řekách, slonech a lidech /  Lhota / 1998

Kanoe Raft Kajak ročník 5č.2-7 / Jíří Mrkos / KLETR PLZEŇ.1998 /časopis 19str.

Nejhlubší údolí světa / R.Kazík, J.Urban / Grafis 1998 / 168 str.

Sám / Gerard d´Aboville / Knižní klub 1998 / 152 str.

50 let zbraslavské kanoistiky,1998, brožura, jubileum

Velká plavba/Václav Šolc/Leprez1998/114 Kč

Kilometráž českých a moravských  řek/V.Jančar,I.Novák/SHOCart Praha 1998/

Vodácký průvodce Lužnice/I.Novák/SHOCart 1998/

Lužnice Suchdol nad Luž.-Týn nad Vltavou / Novák / SHOCart Zlín 1998 / kilometráž

Kumštýři na vodě/O.Kepka,S.Plaňanská/Knižní klub1999/249 kč / P

Kanoe Raft Kajak ročník 6č.2-7 / Jíří Mrkos / KLETR PLZEŇ.1999 /časopis 19str.

Vodácký průvodce Vltava/I.Novák/SHOCart 1999/

Expedice Vltava/Jiří Herzán/nakl.Arca JiMfa 1999/ 178 str.

Vodní skaut , který k nám spadl z Marsu / Janka / Praha Čin 1999

Vodná turistika / Stejskal / Prešov 1999

Otava  Čeňkova pila - Zvíkov  / Novák / SCHOCart 1999 / kilometráž

 od roku 2000 je  další samostatný odkaz v menu

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Herbert Rittlinger

(Ivan Vařeka, 28. 7. 2022 11:22)

Za protektorátu vyšly Dva překlady knih Herberta Rittlingera. Hodně vodáků zná Sjížděl jsme dravé řeky a rozhodně doporučuji Voda kajak stan. Obojí se dá ještě sehnat v antikvariátech

S Matyldou po Indu

(Pivoňka, 28. 8. 2011 10:37)

Dobrý den, nevíte, zda je možno vidět film z plavby po Indu? Velice by mě to zajímalo. Děkuji Pivoňka

jo....

(Chobotnice, 12. 1. 2010 20:02)

Jo z odborných jsem si k vánocům koupil Stavbu laminátových kánoí a kajaků, to je dobrej exkurz do doby, kdy se matroš nedal jegálně koupit a hemží se to tam výrazama jako PVA neseženeme, tedy nahradíme přípravkem fistrax, který vzácně seženeme.
A Stavba kanoí a kajaků I. vydání - to je exkurz do doby dřevěný
Oboje poučný, některý nadčasový věci jsou podnětný dodnes.

supr

(ok, 18. 2. 2008 18:36)

supr